Zásady ochrany osobných údajov/Datenschutzerklärung

Slovak/Deutsch

Ochrana osobných údajov

Vážení zákazníci a návštevníci KRACO - internetovej stránky.

Naším hlavným záujmom je ochrana Vašich údajov, Vašich osobných práv, tak ako aj zohľadnenie Vášho práva na informačné sebaurčenie pri získavaní, spracovávaní a používaní Vašich osobných údajov. Naše zaobchádzanie s osobnými údajmi prebieha v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. Slovenskej Republiky o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a nariadenie európskeho parlamentu a rady 2016/679 (ďalej len GDPR).

Zodpovedný za spracovanie, používanie a ochranu osobných údajov:
KRACO s.r.o.
Rádiova 36
821 04 Bratislava
Slovensko
IČO: 46 292 756
IČ DPH: SK2023311884

Kontaktné údaje:
Email: kraco@kraco.eu
Telefón: 00421 905 464 149


1. Získanie a použitie Vašich osobných údajov

1.1. Prevádzkovateľ KRACO s.r.o. v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. Slovenskej Republiky o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a nariadenie európskeho parlamentu a rady 2016/679 (ďalej len GDPR) spracúva osobné údaje zákazníkov za účelom:
a) Spracovania objednávky, vystavenia daňového dokladu a vedenia reklamácii v internetovom obchode KRACO v rozsahu: (meno, priezvisko, poštová adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, bankové spojenie).
Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle ust. § 13 zákona o ochrane osobných údajov bude predávajúci ako prevádzkovateľ v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.
b) Registrácie zákazníka a marketingu
Pri registrácii a prihlásení sa k odberu noviniek máte možnosť zaškrtnutím políčka vyjadriť svoj súhlas na využitie Vašich osobných údajov na naše marketingové účely v zmysle GDPR. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Zrušenie registrácie a súhlasu pri zasielaní noviniek je možné vykonať elektronicky emailom na kraco@kraco.eu. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu. Ak sa kupujúci neregistruje alebo neprihlási na odber noviniek, nevznikne odmietnutie zmluvného vzťahu.


1.2. Vaše osobné údaje
Osobné údaje, ktoré poskytujete prevádzkovateľovi prostredníctvom registračného formulára alebo priamej objednávky musia byť pravdivé, a v prípade ich zmeny ste povinný o ich zmene bezodkladne informovať aj prevádzkovateľa.
Ak sa registrujete na stránke KRACO, do Vašich osobných údajov môžete kedykoľvek nahliadnuť, meniť ich alebo mazať pod "môj účet" - použitím Vašej emailovej adresy a hesla. Ak ste zabudli Vaše heslo, v tomto prípade nájdete na log-in-stránke odkaz v znení: Zabudnuté heslo, ktorý Vás dovedie k pomoci s heslom. Prosíme Vás, aby ste uviedli Vašu (nám známu) emailovú adresu a odoslali daný formulár. Na túto emailovú adresu Vám potom zašleme náhradne heslo. Tento postup je bezpečný aj v prípade, že sa iná osoba pokúsi získať prístup k Vaším osobným údajom. Pretože: odoslanie nového hesla prebehne v každom prípade na Vašu emailovú adresu, ku ktorej máte prístup iba Vy.
2. Práva dotknutej osoby
Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi.
Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo
a) požadovať prístup k osobným údajom, potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané
b) na opravu osobných údajov,
c) na vymazanie osobných údajov,
d) na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
e) právo na prenosnosť osobných údajov
f) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
g) požadovať likvidáciu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona o ochrane osobných údajov alebo iného platného právneho predpisu SR.
h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti KRACO s.r.o.

3. Poskytnutie údajov tretím stranám

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám a sprostredkovateľom, t.j. subjektom spolupracujúcim so spoločnosťou KRACO s.r.o., ktorými sú napríklad prepravné a doručovacie spoločnosti. Aktuálny zoznam týchto subjektov je nasledujúci: 0

V prípade straty Vašich podkladov obráťte sa, prosím, na náš zákaznícky servis (kraco@kraco.eu). Sprístupnenie Vašich osobných údajov iným neoprávneným osobám mimo spoločnosti KRACO s.r.o. je zásadne vylúčené.

Doručovateľským partnerom sú sprostredkované Vaše údaje, ako meno, adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo, aby Vás doručovateľ zásielky mohol informovať o približnom čase doručenia balíka, resp. aby ste sa dohodli na zmene času doručenia. Obdržíte e-mail alebo SMS od doručovateľa o možnom čase/ mieste doručenia, ktoré je možné na základe dohody pozmeniť.

4. Používanie cookies

4.1. Čo sú súbory cookies?
Súbor cookies je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.
4.2. Ako používame súbory cookies?
Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.
4.3. Ako kontrolovať súbory cookies
Súbory cookies môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.
4.4. Ako odmietnuť používanie súborov cookies
Používanie súborov cookies je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookies automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení.
5. Používanie Google Analytics

Táto internetová stránka používa Google Analytics - službu pre internetovú analýzu spoločnosti Google Inc. ("Google"). Google Analytics používa tzv. „cookies“, textové súbory, ktoré sa ukladajú vo Vašom počítači, a ktoré Vám umožnia analýzu používania internetovej stránky. Informácie vygenerovanej cookie o Vašom používaní tejto internetovej stránky (vrátane Vašej IP-adresy, pričom za účelom jej anonymizácie prostredníctvom “_anonymizelp()” nie je na Google Analytics odovzdaných posledných 8 znakov) budú prenesené na server Google v USA a tam uložené. Google tieto informácie potom použije k vyhodnoteniu Vášho používania tejto internetovej stránky, zostaví správu o aktivitách na internetovej stránke pre jej prevádzkovateľa, tak ako aj o ďalších službách spojených s užívaním internetovej stránky alebo internetu. Google prípadne môže tieto údaje dať tretím osobám a to vtedy, ak je to zákonom nariadené alebo aj vtedy ak tretia osoba tieto údaje z poverenia Googlu spracúva. V žiadnom prípade nebude Google spájať Vašu IP-adresu s inými svojimi údajmi. Inštaláciu cookies môžete prostredníctvom nastavenia softwaru Vášho prehliadača vylúčiť, no v tomto prípade Vás musíme upozorniť, že takto nebudete môcť naplno využiť všetky funkcie internetovej stránky KRACO s.r.o. Prostredníctvom použitia tejto internetovej stránky vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním Vašich dát spoločnosťou Google práve opísaným spôsobom a k hore uvedenému účelu. Ak nechcete, aby boli informácie o návšteve stránky prenášané na Google Analytics, môžete si stiahnuť de-aktivačný Add-on pre internetový prehliadač:
(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout/index.html?hl=sk)

6. Používanie social media pluginov a podobných technologií

a) Táto internetová stránka používa takzvaný social media plugin sociálnej siete Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Plugin spoznáte podľa loga Facebook. Keď navštívite našu internetovú stránku, vytvorí sa prostredníctvom pluginu priame spojenie medzi Vaším internetovým prehliadačom a serverom služby. Tento potom dostane informáciu, že ste s Vašou IP-adresou navštívili našu internetovú stránku. Keď kliknete na logo Facebook s prihláseným užívateľským kontom, môže byť informácia o tom, že ste navštívili našu internetovú stránku priradená k Vášmu užívateľskému kontu na Facebooku. Ak ste užívateľom tejto sociálnej siete a nechcete, aby poskytovateľ tejto služby zbieral prostredníctvom našej internetovej stránky údaje o Vás a spájal ich s Vašimi užívateľskými údajmi, musíte sa pred návštevou našej internetovej stránky z tejto sociálnej siete odhlásiť. Viac informácií nájdete tu: https://www.facebook.com/policy.php
b) Google Plus, Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain, CA 94043, USA
c) Pinterest, Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, USA
d) Twitter, Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA
e) Heureka Shopping s.r.o., Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 – Karlín, Česká Republika, C 218977 vedená u Mestského súdu v Prahe, IČO: 02387727 DIČ: CZ02387727

7. Poučenie o dobrovoľnosti:
Dotknutá osoba poskytuje prevádzkovateľovi KRACO s.r.o. uvedené osobné údaje dobrovoľne, bez nátlaku a vynucovania si zo strany prevádzkovateľa. Prehlasuje, že ak má menej ako 16 rokov, tak požiadal svojho zákonného zástupcu (rodiča) o súhlas so spracovaním jeho osobných údajov.


Bratislava, 1.2.2019
KRACO s.r.o.


Schutz personenbezogener Daten

Sehr geehrte BesucherInnen der Internetseite KRACO s.r.o.,

wir sind sehr daran interessiert, Ihre persönlichen Daten und Rechte und Ihr Recht auf informationelle Selbstbestimmung bei der Gewinnung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer persönlichen Daten zu schützen. Wir behandeln Ihre persönlichen Daten im Einklang mit Gesetz Nr. 18/2018 der Slowakischen Republik über den Schutz der personenbezogenen Daten (weiter nur „Datenschutzgesetz“) und der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates (Datenschutz-Grundverordnung, weiter nur DSGVO).

Verantwortlich für die Verarbeitung, Verwendung und den Schutz der personenbezogenen Daten:

KRACO s.r.o.
Rádiova 36
821 04 Bratislava
Slowakei
Identifikationsnummer: 46 292 756
Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer: SK2023311884

Kontaktdaten:
Email: kraco@kraco.eu
Telefón: 00421 905 464 149

1. Gewinnung und Verwendung Ihrer persönlichen Daten

1.1. Der Betreiber KRACO s.r.o. verarbeitet in Einklang mit Gesetz Nr. 18/2018 der Slowakischen Republik über den Schutz der personenbezogenen Daten (weiter nur „Datenschutzgesetz“) und der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates (Datenschutz-Grundverordnung, weiter nur DSGVO) personenbezogene Daten zu folgenden Zwecken:

a) Bearbeitung der Bestellung, Ausstellung der Rechnung, Bearbeitung einer Reklamation im E-Shop KRACO im Umfang: Vor- und Nachname, Postadresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Bankverbindung.

Der Betreiber teilt dem Käufer hiermit mit, dass im Sinne des § 13 des Datenschutzgesetzes der Verkäufer als Betreiber im Prozess des Abschlusses des Kaufvertrags die persönlichen Daten des Käufers als betroffene Person ohne dessen Zustimmung verarbeiten wird, da die Verarbeitung der persönlichen Daten des Käufers unverzichtbar für die Erfüllung des Kaufvertrags ist, in dem der Käufer als eine der Vertragsparteien auftritt.

b) Kundenregistrierung und Marketing

Bei der Registrierung und Anmeldung zum Bezug von Neuigkeiten haben Sie die Möglichkeit, durch Kennzeichnung eines Feldes Ihre Zustimmung zur Nutzung Ihrer persönlichen Daten für unsere Marketingzwecke im Sinne der DSGVO zu erteilen. Die Zustimmung zur Verarbeitung der persönlichen Daten kann vom Käufer jederzeit schriftlich widerrufen werden. Die Aufhebung der Registrierung und der Zustimmung zur Zusendung von Neuigkeiten kann durch E-Mail an kraco@kraco.eu durchgeführt werden. Die Zustimmung endet innerhalb eines Monats ab Zustellung des Widerrufs der Zustimmung an den Verkäufer. Wenn der Käufer sich nicht registriert oder sich nicht für die Zusendung der Neuigkeiten anmeldet, bedeutet dies keine Ablehnung einer Vertragsbeziehung.


1.2. Ihre persönlichen Daten

Die persönlichen Daten, die Sie dem Betreiber über das Registrierungsformular oder durch Direktbestellung zur Verfügung stellen, müssen der Wahrheit entsprechen. Im Fall einer Änderung sind Sie verpflichtet, auch den Betreiber unverzüglich darüber zu informieren.

Wenn Sie sich auf der Seite KRACO registrieren, können Sie unter „Mein Konto“ jederzeit in Ihre persönlichen Daten Einsicht nehmen, sie ändern oder löschen, wenn Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem Kennwort einloggen. Wenn Sie Ihr Kennwort vergessen haben, finden Sie auf der Log-In-Seite einen Link „Kennwort vergessen“, unter dem Sie Hilfe finden. Bitte führen Sie Ihre (uns bekannte) E-Mail-Adresse an und schicken Sie das Formular ab. An diese E-Mail-Adresse senden wir dann das Ersatzkennwort. Diese Vorgangsweise ist auch dann sicher, wenn eine andere Person versucht, Zugang zu Ihren persönlichen Daten zu erhalten, denn das neue Kennwort wird jedenfalls an Ihre E-Mail-Adresse geschickt, zu der nur Sie Zugang haben.

2. Rechte der betroffenen Person

Eine betroffene Person hat das Recht, beim Amt für den Schutz personenbezogener Daten der Slowakischen Republik die Einleitung eines Verfahrens zu beantragen, wenn sie der Ansicht ist, dass sie in ihren Rechten gemäß der DSGVO oder einschlägiger Rechtsvorschriften direkt betroffen ist.

Eine betroffene Person hat gegenüber dem Betreiber das Recht

a) auf Zugang zu ihren persönlichen Daten und auf eine Bestätigung, ob ihre persönlichen Daten verarbeitet werden oder nicht,
b) auf Berichtigung ihrer persönlichen Daten,
c) auf die Löschung ihrer persönlichen Daten,
d) auf die Beschränkung der Verarbeitung ihrer persönlichen Daten,
e) auf die Übertragung ihrer persönlichen Daten,
f) auf Einspruch gegen die Verarbeitung ihrer persönlichen Daten
g) auf die Liquidation der persönlichen Daten, die Gegenstand der Verarbeitung sind, wenn das Datenschutzgesetz oder andere geltende Rechtsvorschriften der Slowakischen Republik verletzt wurden,
h) auf die Blockierung ihrer persönlichen Daten aus dem Grund des Widerrufs der Zustimmung vor Auslaufen der Frist, wenn der Betreiber die persönlichen Daten aufgrund der Zustimmung der betroffenen Person verarbeitet.

Diese Rechte kann eine betroffene Person durch Kontaktaufnahme mit der Gesellschaft KRACO geltend machen.

3. Weitergabe der Daten an Dritte

Ihre persönlichen können an Dritte und an Vermittler, d.h. an Subjekte, die mit der Gesellschaft KRACO s.r.o. zusammenarbeiten, weitergegeben werden, beispielsweise an Beförderungs- und Zustelldienste. Aktuell handelt es sich um folgende Subjekte: 0

Im Fall des Verlusts Ihrer Dokumente wenden Sie sich bitte an unser Kundenservice (www.kraco.eu). Die Weitergabe Ihrer persönlichen Daten an andere, nicht berechtigte Personen außerhalb der Gesellschaft KRACO s.r.o. ist ausgeschlossen.

An die Zustellpartner werden Ihre Daten wie Vorname, Nachname, Adresse, E-Mail-Adresse und Telefonnummer weitergegeben, damit Sie der Zusteller über die voraussichtliche Zustellzeit informieren kann bzw. Sie mit ihm eine Änderung vereinbaren können. Sie erhalten eine E-Mail oder eine SMS vom Zusteller über die mögliche Zustellzeit und den Zustellort mit der Möglichkeit, eine Änderung zu vereinbaren.

4. Verwendung von Google Analytics und Cookies

Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt.
Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link verfügbare Plugin herunterladen und installieren: (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).
Sie können die Erfassung durch Google Analytics verhindern, indem Sie auf folgenden Link klicken. Es wird ein Opt-Out-Cookie gesetzt, der die zukünftige Erfassung Ihrer Daten beim Besuch dieser Website verhindert: Google Analytics deaktivieren. Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz finden Sie unter: http://www.google.com/analytics/terms/de.html bzw. unter http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html. Wir weisen Sie darauf hin, dass auf dieser Website Google Analytics um den Code „gat._anonymizeIp();“ erweitert wurde, um eine anonymisierte Erfassung von IP-Adressen (sog. IP-Masking) zu gewährleisten.
Angesichts der Diskussion um den Einsatz von Analysetools mit vollständigen IP-Adressen möchten wir darauf hinweisen, dass diese Website Google Analytics mit der Erweiterung "_anonymizeIp()" verwendet und daher IP-Adressen nur gekürzt weiterverarbeitet werden, um eine direkte Personenbeziehbarkeit auszuschließen.
5. Verwendung von Social-Media-Plugins und sonstigen Technologien
Diese Website verwendet sogenannte Social-Media-Plugins („Plugins“) der nachstehenden sozialen Netzwerke:
a) Facebook, welches von der Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA betrieben wird. Wir setzen auf unserer Website das Kommunikationstool Website Custom Audiences des sozialen Netzwerkes Facebook ein. Wenn Sie unsere Seite besuchen, wird über die Remarketing-Tags eine direkte Verbindung zwischen Ihrem Browser und dem Facebook-Server hergestellt. Facebook erhält dadurch die Information, dass Sie mit Ihrer IP-Adresse unsere Seite besucht haben. Dadurch kann Facebook den Besuch unserer Seite Ihrem Benutzerkonto zuordnen. Die so erhaltenen Informationen können wir für die Anzeige von Facebook Ads nutzen. Weitere Informationen zur Erhebung und Nutzung der Daten durch Facebook, über Ihre diesbezüglichen Rechte und Möglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre finden Sie in den Datenschutzhinweisen von Facebook unter https://www.facebook.com/policy.php
b) Google Plus, welches von der Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain, CA 94043, USA betrieben wird.
C) Pinterest, welches von der Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, USA betrieben wird.
d) Twitter, welches von der Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA betrieben wird.
e) Heureka Shopping s.r.o., Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 – Karlín, Tschechei,
6. Belehrung über die Freiwilligkeit

Die betroffene Person stellt dem Betreiber KRACO s.r.o. ihre Daten freiwillig, ohne Ausübung von Druck oder Zwang durch den Betreiber zur Verfügung. Falls sie noch nicht 16 Jahre alt ist, erklärt sie, dass sie ihren gesetzlichen Vertreter (Eltern) um Zustimmung zur Verarbeitung ihrer persönlichen Daten gebeten hat.

Bratislava, 1.2.2019
KRACO s.r.o.